Suicid under pågående slutenvård, SU 535-224/15

En patient med bipolär sjukdom, ADHD och blandmissbruk vårdas i psykiatrisk slutenvård på grund av självdestruktivt beteende med tilltagande ångest och suicidtankar.

På grund av emotionell instabilitet överförs patienten till LRV § 5. Patienten behöver periodvis såväl avskiljning som extravak. Efter några dygn förbättras patienten och man övergår från extravak till extra tillsyn fyra gånger per timme. Under vårdtiden görs medicinjusteringar och det förs kontinuerliga psykologsamtal.

Den samlade bedömningen är att patienten successivt förbättras och knyter mera an till såväl personal som medpatienter. Trots detta genomför patienten efter drygt två månaders slutenvård ett suicidförsök. HLR inleds men trots fulla intensivvårdsinsatser avlider patienten.

Diarienummer: SU 535-224/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-12


Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m