Suicid i samband med frigång, SU 535-143/15

Patient med mångårig, komplex psykiatrisk sjukdom. I samarbete med psykiatrins öppenvård och Socialtjänsten upprättads en behandlingsplan inkluderande såväl farmakologiska som psykosociala aspekter och insatser.

Patienten vårdas inneliggande, upplevs stundtals som nedstämd men inte suicidal och har en del frigångspromenader som förlöper väl. I samband med en sådan återvänder inte patienten. Via polis framkommer att patienten återfunnits död.

Diarienummer: SU 535-143/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-11-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m