Suicid före öppenvårdskontakt, SU 535-131/15

En patient med långvarig ångest och depressiva besvär vårdas inneliggande på grund av tilltagande djup depression med psykotiska symptom. Efter några veckors vård inkluderande bland annat läkemedelsbehandling är patienten påtagligt förbättrad och skrivs ut för fortsatt behandling inom specialistpsykiatrisk öppenvård. En vecka efter utskrivningen, före första öppenvårdsbesöket, suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 535-131/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m