Suicid efter utskrivning, SU 535-429/14

En patient med ADHD, ångest, tidigare blandmissbruk och återkommande depressioner har kontakt med Beroendemottagningen och ACT-teamet.

Patienten har vårdats inneliggande vid flera tillfällen. Patienten vårdas under hösten inneliggande på grund av intoxikation med sina ordinarie mediciner, patienten bedöms dock ej som allvarligt suicidal. Inför utskrivningen planeras för fortsatt öppenvård och patienten träffar sjuksköterskan där. Patienten uttrycker uppgivenhet inför hemgången men kommer på planerat återbesök tre dagar senare.

Nytt återbesök planeras efter ytterligare tre dagar men dagen före planerat besök suiciderar patienten i hemmet.

Diarienummer: SU 535-429/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m