Suicid efter långvarig vårdproblematik, SU 535-25/15

Efter suicidförsök 2010 fick patienten kontakt med psykiatrin men någon fortsatt vårdrelation upprättades inte då. Några år senare lades patienten in, på grund av tilltagande apati och isolering, och efter detta vårdtillfälle förelåg kontakt med öppenvårspsykiatrin. Patienten var hela tiden negativ till vård och insatta behandlingar var omöjliga att genomföra. Vid ett tillfälle vårdades patienten enligt LPT, dock utan hållbar förbättring.

Då psykiatrin inte lyckades uppnå en behandlingsallians med patienten kom man under det senaste året överens med socialtjänsten att de senare skulle hålla i de fortsatta kontakterna med patienten. Även socialtjänsten hade problem att upprätta en fungerande kontakt och kommunikation med patienten. Då patienten inte dök upp till ett planerat möte på socialtjänsten åkte man tillsammans med polisen hem till patienten och fann vederbörande avliden i formerna av ett suicid.

Diarienummer: SU 535-25/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m