Stor blödning i samband med polypborttagning på patient med blodförtunnande medicin, SU 535-304/14

Som led i en cancerutredning behövde en patient som behandlades med blodförtunnande läkemedel genomgå skopiundersökning av grovtarmen. Undersökande personal noterade inte att patienten var behandlad med blodförtunnande medel. Vid undersökningen upptäcktes en polyp som avlägsnades och kort därefter började patienten blöda kraftigt från tarmen. Patienten fördes till intensivvårdsavdelningen där vederbörande fick flera enheter blodkroppar, plasma och "blodplättar". Patienten kunde efter en vecka återvända hem.

Diarienummer: SU 535-304/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-06-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m