Stor blödning i blodkärl i ljumsken efter ingrepp med hjälp av kateter

En patient genomgick ett ingrepp i hjärtat som gjordes med hjälp av en kateter som fördes in i ett blodkärl i ena ljumsken. Det uppstod en stor blödning från blodkärlet i efterförloppet. Patienten fick genomgå ytterligare ingrepp och förlängd vårdtid.

En patient genomgick ett ingrepp i hjärtat som gjordes med hjälp av en kateter som fördes in i ett blodkärl i ena ljumsken. Det uppstod en stor blödning från blodkärlet i efterförloppet. Patienten fick genomgå ytterligare ingrepp och förlängd vårdtid. Patienten fick inga bestående men. Rutinerna för att tidigt upptäcka blödningskomplikationer har förbättrats.

Diarienummer SU 535-79/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m