Stor blodförlust efter kejsarsnitt

En kvinna blödde 1,2 liter efter akut kejsarsnitt och hamnade nästa morgon i blödningschock. Patienten opererades och man fann 2,5 liter blod i buken. Hon fick blodtransfusion och hämtade sig väl. BB-vården hade inte varit tillfredsställande.

En kvinna, som talar och förstår svenska dåligt, genomgick kejsarsnitt efter larm på grund av hotande syrebrist hos barnet. Kvinnan blödde 1,2 liter i samband med kejsarsnittet. Efteråt vårdades hon på uppvakningsavdelning och överfördes till BB-avdelning vid midnatt.

På morgonen påpekade maken att hon inte mådde väl. Patienten var då i blödningschock när jouren kontaktades. Hon opererades och man fann 2,5 liter blod i buken med blödning från livmodern. Patienten hade som lägst ett hemoglobinvärde på 45 gram per liter. Patienten fick blodtransfusion och hämtade sig väl efter operationen. Vården på BB-avdelningen efter kejsarsnittet hade inte varit tillfredsställande.

Socialstyrelsens beslut 2013-06-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-06-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m