Spädbarn fick ingen neonatal intensivvård i Göteborg, SU 535-462/14

Patient som på grund av platsbrist inom neonatal intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, överfördes antenatalt akut till Halmstads sjukhus för fortsatt vård och förlossning. Patienten hade då havandeskapsförgiftning och HELLP-syndrom och hade 28 fulla graviditetssveckor. Hon förlöstes med akut kejsarsnitt. Barnet utvecklade efter förlossningen en relativt svår lungsjukdom som sedan komplicerades med hjärnblödning, och överfördes åtta dygn efter födseln till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för fortsatt vård, vilken sedan blivit mycket komplicerad och långvarig.

Diarienr SU 535-462/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-01-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m