Smittspridning inom vårdenhet

Patient med multiresistenta bakterier läggs in. Medpatienter på avdelningen kontrollodlas, och fyra visar sig vara koloniserade med samma bakteriestam, dock inte den stam som hos den ursprungliga patienten. Smittspridning bedöms ha skett inom vårdenheten.

Patient med multiresistenta bakterier, bland annat vancomycinresistenta enterokocker (VRE), läggs in på berörd vårdavdelning. Enligt rutin kontrollodlas medpatienter på vårdavdelningen, varvid fyra patienter visar sig vara koloniserade med en och samma stam, VRE, dock inte med den stam som den ursprungliga patienten var koloniserad med. Smittspridning bedöms ha skett inom vårdenheten. Tre av de berörda patienterna behandlades med bredspektrumantibiotika, vilket medför risk för att "goda" tarmbakterier slås ut och patienternas egen latenta VRE-stam växer till.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Spritflaskor har installerats även i avdelningarnas korridorer (inte bara i patientrum och i slussar) - detta för att lätt kunna desinficera händerna efter patientkontakt ute i korridor. Andra omvårdnads-, städ- och provtagningsrutiner har också setts över.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-07

Socialstyrelsens bedömning: De redovisade åtgärderna är adekvata för att minska risken för att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-07 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m