Smittad med hepatit C vid blodtransfusion

Patienten smittades med hepatit C vid en blodtransfusion. En blodgivare smittad med hepatit C hade vid ett tillfälle lämnat blod. Blodet hade godkänts för användning efter att föreskriven provtagning för blodgivarkontroll vid analyser inte påvisat smitta.

I samband med operation fick patienten transfusion med 2 enheter blod (röda blodkroppar). En dryg månad efter operationen upptäcktes att en av blodenheterna som givits till patienten var smittad med hepatit C.

Provtagning visade att patienten blivit smittad med hepatit C av blodtransfusionen. Utredning visar att blodgivare smittad med hepatit C vid ett tillfälle lämnat blod. Blodet godkändes för användning till patienter efter att legitimerad sjuksköterska granskat hälsodeklarationen och gjort en personlig intervju med blodgivaren samt efter att föreskriven provtagning för blodgivarkontroll inte påvisat smitta vid någon av samtliga analyser inklusive antikroppar mot hepatit C.

Inga andra patienter har drabbats av händelsen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-09

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-09 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m