Självmordsförsök i samband med vårdkontakt

En patient har haft kontakt med psykiatrin i många år. Vid den akutella händelsen är patienten inlagd på en så kallad SLÖP (sluten-öppen vård). Under den aktuella dagen får patienten besked av läkare om att ansökan om förlängd tvångsvård i öppenvård ska göras och att patienten så snart som möjligt ska skrivas ut. Patienten blir nöjd över detta besked. Träffar senare anhöriga som fått annan allmän information om tvångsvård.

Under permission samma dag gör patienten ett mycket allvarligt självmordsförsök som medför svåra skador och vård inom slutenvården.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-29

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-29

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m