Självmord på vårdavdelning

Trots adekvat medicinering och extra tillsyn tog patienten sitt liv på en rättspsykiatrisk vårdavdelning. Återupplivningsförsök startades omedelbart och ambulans tillkallades. Återupplivningsförsöket avslutades då patienten inte visade några livstecken.

En patient med missbruk och psykosproblematik var dömd till rättspsykiatrisk vård under våren 2012. Patienten hade flerårig sjukdomshistoria med missbruk och självdestruktivt beteende. Trots adekvat medicinering och extra tillsyn var trettionde minut tog patienten sitt liv på avdelningen. Återupplivningsförsök startades omedelbart och ambulans tillkallades också omedelbart. Återupplivningsförsöket avslutades då patienten inte visade några livstecken.

Socialstyrelsens beslut 2013-05-31

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m