Självmord i samband med vårdkontakt

En patient, som tidigare vårdats inom BUP, började missbruka cannabis för flera år sedan, delvis som självmedicinering mot ångest och depressiva tankar. Insatt på läkemedel. Missbruket accelererade för cirka 1,5 år sedan och patientens depressiva besvär ökade. Vårdades inneliggande en vecka och hade vid utskrivning en välfungerande vårdkontakt.

Patienten reste utomlands. Under denna tid tog patienten inga mediciner, däremot rökte patienten mycket cannabis dagligen och ådrog sig även stora skulder. Efter hemkomsten upplevde patienten kraftig försämring i
sin hälsa och erbjöds vid upprepade tillfällen inneliggande vård, men tackade nej. Återupptog på egen hand medicinering med tidigare läkemedel.

Patienten påträffades avliden och det fanns rimlig misstanke om att patienten själv tagit sitt liv. Händelseanalys ska utföras.

Diarienummer SU 535-247/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

 

 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m