Självmord i samband med vårdkontakt

Patient med kronisk psykisk sjukdom har haft kontinuerlig kontakt med Psykosmottagning via hembesök och telefon. Patienten begår självmord i hemmet.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-29

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-29

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m