Självmord i samband med frigång

En patient är känd inom psykiatrin sedan ung ålder och har vårdats under ett flertal diagnoser. Patienten fick frigång och begick självmord i samband med det.

En patient är känd inom psykiatrin sedan ung ålder och har vårdats under ett flertal diagnoser.
Patienten har haft kontakt med vuxenpsykiatrin sedan flera år men ingen kontinuerlig behandling i öppenvård under senare år. Vid aktuellt vårdtillfälle skrevs vårdintyg. Patienten fick frigång, som dock återtogs vid ett par tillfällen då den inte sköttes. Patienten återfick senare frigång och begick självmord i samband med det.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Initierat ett arbete för att ta fram forskningsbaserade gemensamma riktlinjer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Utredning av hur man inom verksamhetsområdet bättre kan uppmärksamma krisreaktioner hos inneliggande patienter och erbjuda strukturerat samtalsstöd.
  • Undersökning av vilka rutiner som tillämpas vid de olika enheterna inom verksamhetsområdet - önskvärt att det finns rutiner för att kontaktperson alltid deltar vid läkarsamtal.
  • Ge stöd till specialistläkare som tar utökat ansvar för flera enheter, vilket tyvärr på grund av personalbrist då och då behöver ske. Stödet bör bestå i fasta underläkare på avdelningen och tillgänglig per telefon en mer erfaren kollega att rådgöra med.
  • Att verka för att endast anställa vikarier med adekvat utbildning, det vill säga omvårdnadsutbildning för skötare.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-14

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>


 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m