Sidoförväxling vid behandling av blödningskomplikation

Patient som genomgår kateterburen behandling av aneurysm på kärl i hjärnan. Enligt rutin fick patienten blodförtunnande medicin för att undvika proppbildning. Senare på avdelningen blir patienten cirkulatoriskt påverkad och blödningskomplikation misstänks. Datortomografi av buken utförs och man ser en blödning från ljumsken på vänster sida. Man beslutar att omedelbart operera. Ansvarig kirurg markerar sida inför ingreppet men misstolkar bilderna och markerar fel sida, så att operationen görs på höger sida. I efterförloppet  hämtar sig patienten och har inte några kvarstående men. Händelseanalys har gjorts.

Diarienummer SU 535-57/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m