Fördröjd undersökning ledde till försenad diagnos och behandling av kotfraktur

I samband med flytten av en patient från akutmottagningen på Östra sjukhuset till ortopedakuten på Mölndals sjukhus missas en röntgen av bröst- och ländrygg.  Fördröjd undersökning ledde till försenad diagnos och behandling av kotfraktur.

Patienten kommer in till akutmottagningen på Östra sjukhuset efter cykelolycka. Där konstateras axelskada. Patienten förflyttas till ortopedakuten på Mölndals sjukhus för åtgärdande av axelskadan. Före överflyttningen beställs röntgen av bröst- och ländrygg samt vänster axel.

Varken på Östra sjukhuset eller Mölndals sjukhus utförs röntgen av bröstrygg och patienten går hem efter behandling av axelskadan och efterföljande kontrollröntgen.
Patienten återkommer två dagar senare med tilltagande ryggsmärtor där röntgen visar misstänkt fraktur i bröstryggen.

Patienten läggs in och försämras på avdelningen. Magnetkameraundersökning konstaterar kotfraktur med påverkan på ryggmärgen. Patienten får senare genomgå dekompression (tryckminskning) av ryggmärgen och fixation.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida:

Förändrat arbetssätt har förkortat väntetiderna på ortopedakuten och patienten får träffa läkare i ett tidigare skede.
En förbättring av rutinerna kring röntgenremisser börjar praktiseras efter sommaren.

Socialstyrelsens beslut:

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m