Remiss kom inte fram

Patienten hade hudcancer bakom vänster öra. Remiss utfärdades till annan verksamhet för att ta bort förändringen, men ingen remiss ankom. Cirka ett halvår senare efterhör patienten remissen. Patienten kallades skyndsamt för borttagning av förändringen.

Vävnadsprov hade visat att patienten hade hudcancer bakom vänster öra. Remiss utfärdades till annan verksamhet för att ta bort förändringen, men ingen remiss ankom. Cirka ett halvår senare efterhör patienten remissen. Remissen skrevs men har aldrig nått mottagaren. Patienten kallades skyndsamt för borttagning av förändringen. Okända medicinska konsekvenser hittills.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Revidering av befintlig rutin för hantering av utgående remisser och förtydligande av svarsbevakning av sänd remiss.
  • Begäran till systemansvariga för dikteringsverktyget MedSpeech om införande av funktion som ställer frågor om kommentaren åtgärdats innan den försvinner ur bild.
  • Uppföljning av åtgärderna planeras till mars 2013.


Socialstyrelsens beslut 2013-01-11

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett händelsen i nödvändig omfattning och de vidtagna åtgärderna är adekvata.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-11 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m