Pojke fick testikel förstörd vid operation

En sex månader gammal pojke fick vänster testikel förstörd i samband med en operation i pungen på grund av vattenbråck.

En pojke, ett par månader gammal, har förändringar som bedöms vara vattenbråck på båda sidor i pungen. Han sätts upp för operation inom tre månader och en läkare som inte varit med i bedömningen sätts upp som operatör.  Barnet opereras vid sex månaders ålder på båda sidor i pungen. På grund av komplicerade förhållanden på vänster sida får pojken en cirkulationsstörning. Bristande blodförsörjningen gör att vänster testikel förstörs. Den högra testikeln klarar sig dock bra och pojken förväntas inte få några men i framtiden.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Tidpunkten för operation av okomplicerat hydrocele (vattenbråck) har senarelagts. Numera opereras inte båda sidor i samma seans.  

Socialstyrelsens beslut 2012-07-23

Socialstyrelsens bedömning: Operationen och det efterföljande förloppet hade nog kunnat hanteras på ett bättre sätt. Barnet drabbades av en vårdskada och framtiden får utvisa hur allvarlig denna skada visar sig vara. Operatören kan inte fritas från ansvar för att själv ta ställning till operationsindikationen i förhållande till barnets ålder.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m