Person med psykisk ohälsa avliden och dödsorsaken är okänd

En patient med blandmissbruk och psykisk ohälsa saknade sjukdomsinsikt och hade svårt att fungera socialt och i arbete. Patienten behandlades med psykofarmaka och erbjöds stödkontakt i öppenvård men uteblev mycket. Patienten är nu död av okänd dödsorsak.

En drygt 30-årig patient med avancerat blandmissbruk hade sedan tonåren haft psykiatrikontakter. Patienten var kroppsligt frisk men hade psykisk ohälsa i form av panikattacker, ångest och depressionsperioder. Patienten hade bristande sjukdomsinsikt samt svårt att fungera socialt och i arbete. För något år sedan fick patienten diagnosen ADHD och insattes på behandling med psykofarmaka. Patienten erbjöds stödkontakt i öppenvård men uteblev mycket. Patienten är nu död, och dödsorsaken är okänd.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-02

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-02 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m