Perforering av gallväggen

En patient söker vård på grund av buksmärtor och har kraftigt påverkad leverstatus. Kraftiga smärtor bedömdes senare vara perforering av gallväggen i samband med undersökningen.

En patient sökte vård på grund av buksmärtor och hade kraftigt påverkad leverstatus. Försök till undersökning av gallvägen, ERCP, gjordes men detta misslyckades. Påföljande dag gjordes nytt försök med att vidga gallgången, en så kallad papillotomi. Patienten fick sedan kraftiga buksmärtor som bedömdes vara perforering av gallväggen i samband med undersökningen. Patienten har konstaterats ha gallstenar och en operation planeras.

Socialstyrelsens beslut 2012-03-19

Socialstyrelsens bedömning: Patienten drabbades av en relativt ovanlig men allvarlig komplikation i samband med undersökningen då tarmen perforerades. Handläggningen av komplikationen var korrekt och ingenting i vården och behandlingen av patienten ger skäl till kritik.
    Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m