Påträffades död i hemmet efter permission från vårdavdelning

Senaste vårdtillfället inom psykiatrin initierades av att patienten själv upplevde sig försämrad. Patienten förnekade självmordstankar och man samtyckte till permission. Patienten återkom inte. Anhöriga meddelade att patienten påträffats död i hemmet.

 Patienten hade mångårig psykiatrisk kontakt på grund av emotionellt instabil personlighetsstörning, återkommande depressiva episoder och även diagnosen ADHD, för vilken patienten relativt nyligen erhållit Concertabehandling. 

Senaste vårdtillfället initierades av att patienten själv upplevde sig försämrad och återfått självskadebeteende. Patienten vårdades under Hälso- och sjukvårdslagen och bedömdes ej vara i behov av psykiatrisk tvångsvård. Patienten förnekade självmordstankar och man samtyckte till nattpermission. 

Patienten ringde påföljande dag och ville ha ytterligare ett dygn hemma, vilket beviljades. Patienten återkom inte på avtalad tid. Flera försök att nå patienten misslyckades, och närstående uppmanades kontakta polisen. Patienten skrevs ut i sin frånvaro. Anhöriga meddelade senare att patienten påträffats död i hemmet.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m