Patienten tog livet av sig i samband med psykiatrisk vårdkontakt SU 535-282/14

Patienten hade vårdats för depressioner och upprepade allvarliga suicidförsök sedan tidiga tonåren. Inlagd för suicidförsök med droger. Efter intensivvård överförd till psykiatrisk vårdavdelning enligt LPT. Bedömdes inte längre som vårdintygsmässig efter ett dygn och patienten skrev ut sig. Uppföljning planerades hos privat psykiater samt inom socialtjänst. Tog sitt liv i hemmet några dygn senare.

Diarienr SU 535-282/14


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-18


Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m