Patienten begick självmord då depressivitet fördjupats av kris efter trauma

En medelålders patient hade återkommande, långvariga depressiva episoder, som sköttes via Primärvården. Patienten hade sporadisk kontakt med psykiatrin. Efter en kris drabbades patienten av ökande depressivitet. Patienten begick sedan självmord.

En medelålders patient hade sedan många år haft återkommande, långvariga depressiva episoder, som skötts via Primärvården. Patienten hade sporadisk kontakt med psykiatrin sedan flera år tillbaka. På grund av pålagring med en kris, som fördjupats efter ett trauma för drygt ett år sedan, drabbades patienten av ökande depressivitet med hög självmordsrisk. Patienten begick sedan självmord.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2012-03-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg. SU 535-277/11

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m