Patient tog sitt liv under psykiatrisk vård (SU 535-297/13)

Patient med långvarig psykisk sjukdom som lades in på psykiatrisk enhet för självmordsbeteende på grund av vantrivsel i boendet. Patientens självmordsbeteende avklingade efter ett par månader och planering gjordes för utskrivning. Patienten hittades livlös på sitt rum kvällen innan utskrivningen.

Ärende SU 535-297/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m