Patient tog sitt liv två veckor efter besök på akutmottagning (SU 535-150/14)

Patient inkommer till akutmottagning med ambulans efter att ha hittats krampande på stan. Kramperna bedöms vara orsakade av abstinens och patienten erhåller vård. Det framkommer att patienten varit i kontakt med Beroendekliniken Östra sjukhuset på grund av tidigare alkoholmissbruk. Patienten erbjuds fortsatt vård men avböjer. Tjänstgörande läkare bedömer att patienten är fysiskt återställd, mentalt adekvat och att det inte fanns någon indikation för tvångsvård när patienten väljer att lämna mottagningen.

Anhörig ringer fyra månader senare och meddelar att patienten begått självmord två veckor efter besöket på mottagningen.

Diarienummer SU 535-150/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-02-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m