Patient tog sitt liv i hemmet under pågående utredning inom psykiatrin

Patient som tidigare fått behandling för depression och ångest vid vårdcentral. Hade nyligen remitterats till specialist-psykiatrisk mottagning för utredning av misstänkt bipolär sjukdom. Under utredningen träffade patienten psykolog och vid tre tillfällen specialistläkare. Kompletterande undersökningar var planerade och läkemedelsbehandling påbörjades under utredningstiden. Ett par dagar efter senaste läkarbesöket suiciderade patienten.

Ärende SU 535-304/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-11


Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m