Patient tar sitt liv trots tät öppenvårdskontakt med psykiatrin (SU 535-79/14)

Patient med lång tid kontakt med specialistpsykiatrin. Vårdades inneliggande vid tre tillfällen under en tvåmånadersperiod. I samband med utskrivningen planerades täta insatser från såväl öppenvård, hemsjukvård och socialtjänst. Patienten tar sitt liv några dagar efter ett läkarbesök.

Diarienummer SU 535-79/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m