Patient tar sitt liv fyra dagar efter läkarbesök inom psykiatrisk öppenvård SU 535-355/14

Patient som vårdas på psykiatrisk vårdavdelning på grund av depression. Uppföljning inom psykiatrisk öppenvård där patienten uppger sig må bättre. Tar sitt liv fyra dagar efter läkarbesök.

Diarienummer SU 535-355/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m