Patient som vårdats för stroke drabbas av hjärnblödning i samband med fallolycka SU 535-418/14

Patient som inkommer akut med symtom på utbredd stroke. Under vård på strokeenhet faller patienten och ådrar sig hjärnblödning orsakad av slag mot huvudet. 

Diarienr SU 535-418/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-04-10

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m