Patient som tar sitt liv några dagar efter senaste kontakten med sjukvården SU 535-352/14

Patient som behandlas inom psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Begår självmord några dagar efter den senaste kontakten.

Diarienummer: SU 535-352/14

m%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izip5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m{izip5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m