Patient som tar sitt liv dagen efter besök på psykiatrisk öppenvårdsmottagning SU 535-346/14

Patient som vårdades inom psykiatrisk slutenvård på grund av psykotiskt tillstånd. Fick läkemedelsbehandling, förbättrades och skrevs ut med uppföljning och täta kontroller hos sjuksköterska respektive läkare inom psykiatrisk öppenvård. Patienten besvärades framför allt av oro och ångest men uppvisade sjukdomsinsikt och motivation till behandling. Tog sitt liv kort tid efter ett besök på mottagningen.

Diarienummer SU 535-346/14


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m