Patient som genomgått fördjupad demensutredning tog senare sitt liv

Patienten hade genomgått fördjupad demensutredning inom Neuropsykiatri. I samband med det senaste besöket avslutades vårdkontakten vid Neuropsykiatri, och vidare uppföljning skulle ske inom primärvården. Patienten tog sitt liv mindre än en vecka därefter.

Patienten hade genomgått basal demensutredning i primärvården och fördjupad demensutredning inom Neuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårdkontakten vid Neuropsykiatri avslutades med uppföljning inom primärvården.

Efter önskemål från anhöriga genomfördes nytt läkarbesök och anhörigsamtal vid Neuropsykiatri. Vid besöket bedömdes att vårdplanen var optimal och att inga läkemedelsändringar var aktuella samt att fortsatt uppföljning skulle ske inom primärvården. Patienten begick självmord mindre än en vecka efter läkarbesöket.

Socialstyrelsens beslut 2011-12-21

Socialstyrelsens bedömning: Vid genomgång av tillgänglig dokumentaton har Socialstyrelsen identifierat som ett förbättringsområde att verksamheten skapar, eller ser över befintliga rutiner för strukturerad och fortlöpande självmordsriskbedömningar av personer med identifierad självmordsrisk - för att på så sätt öka patientsäkerheten.
    Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m