Patient som fått stroke avlider efter att ta återförts till remitterande sjukhus

Patient som opererats på annat sjukhus inkommer och får diagnosen stroke. Fortsatt rehabilitering bedöms kunna ske via hemlandstinget efter den akuta sjukdomsfasen. Patienten transporteras till annat sjukhus men insjuknar där i hjärnblödning och avlider.

Patienten har efter operation på annat sjukhus uppvisat symtom på stroke. Dagen efter operationen remitteras patienten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för röntgenundersökning. Patienten tas emot på akutmottagningen, där jourhavande neurolog ordnar neurologisk utredning med röntgenundersökning och diagnostiserar stroke. Efter kontakt med strokespecialist görs bedömningen att patienten bör omhändertas utifrån det postoperativa tillståndet med rekommendation om regelbunden övervakning av neurologiska symtom. Den fortsatta rehabiliteringen av patientens stroke bedömdes kunna ske via hemlandstinget efter den akuta sjukdomsfasen. Efter information till medicinskt ansvarig på remitterande sjukhus återfördes patienten till remitterande sjukhus. Patienten transporteras följande dag till annat sjukhus men insjuknar där i hjärnblödning och avlider.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Förslag:

  • Upprätta och informera om upprättad skriftlig rutin för att säkerställa standardiserat arbetssätt vid överföring av medicinsk information till annan vårdgivare.
  • Upprätta och informera om upprättade skriftliga rutiner för rådgivande stöd till jourhavande läkare.
  • Upprätta och implementera upprättad rutin för att säkerställa patientens integritet vid samtal på akutmottagningen.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m