Patient som avlider efter ett allvarligt självmordsförsök på vårdenhet, SU 535-356/14

Patient som vårdas med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Bedöms vara självmordsbenägen. Trots tät tillsyn genomför patienten ett allvarligt självmordsförsök. Avlider ett par dagar senare.

Diarienummer SU 535-356/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m