Patient skickades hem utan att buksmärtor fullt utretts (SU 535-185/13)

En patient sökte under våren 2011 vård för smärtor nertill, till höger i buken. Patienten lades in och utreddes. Laboratoriedata var väsentligen normala och utan tecken till inflammation. Datorundersökning visade förändring nertill, till höger i buken som enligt röntgenutlåtandet skulle kunna vara en blindtarm. Enligt journalanteckningar diskuterades röntgenfyndet med röntgenläkare och slutsatsen blev att det sannolikt inte rörde sig om en blindtarmsinflammation röntgenmässigt. Patienten fick behandling, förbättrades och skrevs ut med uppföljning via vårdcentral.

Patienten återkom knappt två år senare med buksmärtor. Visade sig ha en tumör med spridning som troligtvis utgått från blindtarmen. Patienten har avlidit.

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m