Patient rymde från psykiatrisk vård och förgiftade sig med paracetamol

En patient inom psykiatrisk vård hade rymt och förgiftat sig med paracetamol. Trots ökad säkerhet under det fortsatta vårdförloppet lyckades patienten åter rymma från en korttidsavdelning med påföljande förgiftning, som krävde medicinsk akutvård.

Patienten hade svår anorexi, självskadebeteende, periodvis självmordsbenägenhet och känslomässigt instabil personlighetsstruktur. Patienten hade rymt och förgiftat sig med paracetamol, varvid man i efterförloppet gjorde ett omfattande arbete för att öka säkerheten, se över rutiner samt öka personalens kunskapsnivå främst avseende LPT-lagstiftning (Lag om psykiatrisk tvångsvård) och dess tillämpning. Under det fortsatta vårdförloppet rymde patienten ånyo från en korttidsavdelning med påföljande förgiftning, som krävde vård på medicinsk akutvårdsavdelning. Patienten hade i samband med förgiftningarna övergående påverkan på levern, men fick inga bestående men.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • På akutenheten: Ökad säkerhet, översyn av rutiner, förbättrad intern kommunikation samt ökad kunskapsnivå främst avseende LPT-lagstiftning (LPT = Lag om psykiatrisk tvångsvård) och dess tillämpning.
  • Beslut att i fortsättningen inte bedriva vård enligt LPT på den aktuella korttidsavdelningen.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-14

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m