Patient med sväljningsbesvär undersöktes ej adekvat

En patient har intagit en del smärtlindrande mediciner på grund av smärta ut i höger öra. Opererades akut inom kirurgi på grund av brustet magsår för ett drygt år sedan. I efterförloppet förelåg sväljningsbesvär varför remiss skrevs till Öron-näsa-hals, ÖNH. Läkare där fokuserade på öronvärken trots att det i remissen klart framgick att sväljningsbesvär förelåg.

Av journalen kan inte utläsas att tungbas- svalg eller struphuvudområdet undersökts och ingen vidare utredning initierades. Inga återbesök till ÖNH bokades. Patienten hemskrevs från Kirurgverksamheten så småningom.
Cirka ett halvår senare inkommer patienten på grund av avmagring, nedsatt allmäntillstånd och blödning från svalget. Vidare utredning visar stor högersidig tungbascancer och patienten dör strax därefter.

Med stor sannolikhet var det cancersjukdomen som redan vid första remissföranledda besöket orsakade patientens symptom, och om en adekvat undersökning hade genomförts då hade patienten kunnat erbjudas ett bättre omhändertagande.

Diarienr SU 535-250/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-27

Ärendet avslutas.

 

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m