Patient med skrumplever följdes inte upp och avled senare av levercancer

En patient med skrumplever skulle följas med ultraljudsundersökning av levern var sjätte månad. Detta skedde inte på grund av en oklar kommunikation mellan remitterande och mottagande enhet. Några år senare upptäcks att patienten har fått levercancer.

En patient med blodsjukdom utreddes för leversjukdom inom en annan enhet. Utredningen visade levercirros (skrumplever), och patienten remitterades till gastroenterologen. Man rekommenderade då att patienten skulle följas med ultraljudsundersökning av levern var sjätte månad, vilket enligt rutin gastroenterologen ansvarar för. Detta skedde dock inte på grund av en oklar kommunikation mellan enheterna. Några år senare upptäcks att patienten har fått en levercancer. Patienten avled till följd av levercancern. Det finns således fastställda rutiner för hur patienter med levercirros skall följas upp, men dessa rutiner har inte följts. 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-19

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-19 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m