Patient med självmordsrisk återfanns död på avdelningen

En äldre kvinna utan tidigare psykisk historik blev inlagd på grund av tilltagande depressivitet och självmordsrisk. Efter kort tid på avdelningen återfinns hon strypt på toaletten. Trots återupplivningsförsök kunde hennes liv inte räddas.

En äldre kvinna utan tidigare psykisk historik hade under våren tilltagande ångest- och panikattacker. Hon blev inlagd på grund av tilltagande depressivitet och självmordsrisk. Efter kort tid på avdelningen återfinns hon strypt på toaletten. Trots återupplivningsförsök kunde hennes liv inte räddas.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Händelseanalys har påbörjats. Säkra rutiner för informationsöverföring mellan enheter exempelvis genom att använda SBAR, som är en modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal.
  • Översyn av bemanning och schema.
  • Fortsatt utbildning i suicidologi för all personal samt infört rutiner för att etablerade bedömningsinstrument används systematiskt som kompletterande beslutsstöd.
  • Infört arbetssätt som säkerställer samarbetet med närstående och involverar närstående så att de ses som en kompletterande resurs i behandlingsarbetet för att öka kvaliteten på vård och behandling.
  • Översyn av säkerhetsanpassning på avdelningen.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-10

Socialstyrelsens bedömning: Åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-10 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m