Patient med ryggmärgspåverkan borde snabbare ha överförts till universitetssjukhus

Patienten kom kvällstid till sjukhus. Efter MR-undersökning nästa morgon fördes patienten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för akut ryggkirurgi. Handläggning av patientens tillstånd och behandling hade gått snabbare, om patienten tidigare förts dit.

En patient med pågående blodförtunnande behandling inkom kvällstid akut till annat sjukhus i regionen på grund av smärtor mellan skulderbladen. Patienten utvecklade efterhand svaghet i benen. Upprepade kontakter tas under natten med jourhavande läkare inom Ortopedi och Neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Beslut fattas om att genomföra magnetkameraundersökning av ryggen nästa morgon på det sjukhus patienten där vårdas. Undersökningen visar hjärnblödning med ryggmärgspåverkan. Patienten överförs akut till SU och genomgår där akut ryggkirurgi. Handläggningen av patientens tillstånd och behandling hade gått snabbare, om patienten hade överförts till SU tidigare än vad som skedde. Fördröjningen kan ha inneburit sämre prognos för patienten.

Diarienummer SU 535-7/11

 

Socialstyrelsens åtgärdbeslut 2012-02-16


Länk till pdf med Socialstyrelsens åtgärdsbeslut 2012-02-16 >>> 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2013-01-03

 Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m