Patient med plötslig dövhet fick initialt ej utredning och behandling

En patienten som tidigare blivit plötsligt döv på ena örat och är väsentligen normalhörande på det andra örat söker akut sommaren 2013 eftersom hörseln på det hörande örat har försvunnit helt sedan kvällen före.

Jourhavande läkare inom Öron-näsa-hals, ÖNH, undersöker patienten, skickar patienten till hörseltest och planerar en eventuell uppföljning två månader senare.

Hörseltest visar att patienten blivit döv även på det andra örat. Övrig personal reagerade på omhändertagandet och patienten fick ett nytt besök hos hörselspecialist påföljande dag och utredning och behandling startades.

Diarienr SU 535-252/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m