Patient med paranoid psykos hoppade från nionde våningen

Patient med paranoid psykos började trappa ner medicinsk behandling trots inrådan att fortsätta med medicineringen. Patienten låste in sig i lägenheten. Läkare och polis försöker få patienten att öppna dörren utan att lyckas. Patienten hoppar från nionde våningen och vårdas nu på avdelning efter intensivvård.

Patienten har haft kontakt med psykiatrin sedan många år tillbaka på grund av paranoid psykos. Efter utskrivning började patienten successivt trappa ner sin medicin trots inrådan att inte göra så. Man noterade under sommaren 2010 en successiv försämring med tilltagande psykotiska symtom. Föräldrarna larmar, då de är rädda och oroliga.

Vid hembesök av öppenvårdens personal uppfattas patienten som hotfull och psykotisk. Patienten kommer inte på läkarbesök och personalen begär polishandräckning. Läkare samt polis försöker ta sig in i patientens lägenhet men lyckas inte. Trots olika insatser under lång tid för att få patienten att komma ut ur lägenheten hoppade patienten slutligen från nionde våningen. Patienten har därefter vårdats inom intensivvården men är nu utflyttad till avdelning.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Först ska en händelseanalys göras. Åtgärder vidtas när händelseanalysen är klar.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m