Patient med långvarig psykiatrisk sjukdom påträffas död två veckor efter senaste öppenvårdskontakten, SU 535-401/14

Patient med flerårig kontakt med specialistpsykiatrin och regelbunden uppföljning vid öppenvårdsmottagning.
På grund av försämring genomfördes medicinjusteringar. Påträffas död, i vad som uppfattas som självmord, två veckor efter senaste kontakten med sjukvården.

Diarienummer SU 535-401/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m