Patient med långvarig psykiatrisk kontakt avled en tid efter krissituation

Patienten hade långvarig kontakt inom Psykiatrisk öppenvård. Under förliden sommar uppstod en krissituation. Patienten avled under hösten, sannolikt självmord.

Patienten hade långvarig kontakt inom Psykiatrisk öppenvård. Tidigt i livet hade patienten önskan att dö men gjorde inga allvarliga självmordsförsök. För några år sedan utreddes patienten för ADHD, och började behandlas med centralstimulantia, och kom successivt i bättre balans med minskat amfetaminmissbruk. Under förliden sommar uppstod en krissituation. Patienten avled under hösten, sannolikt självmord.

Socialstyrelsens beslut 2013-05-24

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen redovisa nedanstående:

  • Redogörelse av hur klinikens framtagna rutiner vid behandling med centralstimulerande läkemedel till patienter med ADHD implementeras så att de får avsedd effekt.
  • Redogörelse som visar vilka åtgärder som vidtagits för att läkemedelsordinaioner med administrering via APO-dos dokumenteras i patientjournalen.

Redovisning ska ha inkommit senast 1 augusti 2013.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-05-24 >>>

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-26

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut  från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-26 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m