Patient med fallrisk ramlar på toaletten och får höftfraktur

Patient med fallrisk ramlar på toaletten och får höftfraktur

En patient sökte akut vård på grund av andnöd och bröstsmärta. Av ankomstsamtalsanteckning till avdelning A framgår att fallriskbedömning och åtgärdsplan för att förhindra fall saknas. Av patientens journal framgår det tydligt historik av tidigare fall.

På avdelning A ramlar patienten upprepade gånger men MedControl PRO-rapport saknas för dessa fall. Anhöriga hade informerat personal att patienten absolut inte skulle gå självständigt och att ordination på grindar fanns från patientens boende, detta framgår dock ej av journal.

Vid överföring till avdelning B görs heller ingen fallriskbedömning eller åtgärdsplan för att förhindra fall. Patienten föll på väg till toaletten och ådrog sig en höftfraktur.

Diarienummer SU 535-112/13


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBB&m%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m