Patient med bröstsmärtor fick bristande övervakning på grund av platsbrist

Patient som söker för rygg- och bröstsmärtor läggs in på lungavdelning. Efter några timmar tilltar bröstsmärtan. Jourläkare utreder övervakningsmöjlighet på annan enhet utan resultat. Patienten fortsätter följas på lungavdelning utan övervakning men med EKG och provtagning. Patienten avlider under efternatten. Obduktion visar hjärtinfarkt.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-05

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-05 >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m