Patient med bipolär sjukdom tog sitt liv

En patient med bipolär sjukdom hade regelbunden behandling via öppenvårdspsykiatrin. Yttre påfrestningar gjorde att ångesten ökade och hon kände sig deprimerad. Patienten önskade läkemedelsjustering. En vecka senare meddelades att hon tagit sitt liv.


En patient med bipolär sjukdom hade sedan flera år regelbunden kontakt och behandling via öppenvårdspsykiatrin. Patienten blev gravid och mådde bra under graviditeten med en positiv syn på framtiden. Patienten slutade medicinera på grund av graviditeten. Regelbunden kontakt hölls med patienten.

En negativ händelse försämrade patienten. men efter barnets födelse blev det bättre, även om sömnen stördes. Yttre påfrestningar gjorde att ångesten ökade och patienten kände sig deprimerad. Det bedömdes inte föreligga någon självmordsrisk.

Patienten avbokade samtalstider och lämnade trovärdiga förklaringar när hon blev uppringd. Sedan meddelade hon att hon inte ville fortsätta samtalskontakten, och att hon mådde bra. Hon önskade läkemedelsjustering på grund av biverkningar. En vecka senare meddelades att patienten tagit sitt liv.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Alla patienter med bipolär sjukdom har kontakt med specialistmottagning för denna patientmålgrupp.
  • Där finns speciellt utbildad behandlingspersonal som är uppdaterad på aktuell forskning vad gäller graviditet/förlossning/amning.

Socialstyrelsens beslut 2012-09-20

Socialstyrelsens bedömning: Inga orsaker till händelsen har identifierats. När det gäller föreslagna åtgärder finns även förslag från berörd BVC att psykiatrin och BVC skulle samverka för att förhindra liknande händelser - förslaget att alla patienter med bipolär sjukdom skulle ha kontakt med specialistmottagningen för denna patientgrupp passar inte alla patienter.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m