Patient med adningssvikt fick felaktigt läkemedel vilket ledde till hjärtstopp, SU 535-173/15

Patient med neuromuskulär sjukdom i form av påverkan av perifera nerver som lett till muskelsvaghet. Patienten vårdades på IVA på grund av andningssvårigheter, och hade legat i respirator men var nu uttagen ur respiratorn. Tilltagande andningssvikt på IVA och behövde därför åter läggas i respirator. Man gav ett felaktigt muskelavslappnande läkemedel som ledde till akut förhöjda värden av kalium och patienten fick hjärtstopp. Patienten behandlades med HLR i 30 minuter och återfick då cirkulationen, men fick njursvikt efter det inträffade.

Diairenr SU 535-173/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-173/15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m